FIG B
ItemProduct No.GMB NO.GKN NO.Size/mm
15-100XG5-100X 25.4*39.5
25-103XG5-103XHS41023.83*35
35-1200XG5-1200X 27*57.4
45-1201XG5-1201X 27/28.6*55.5/55.5
55-1203XG5-1203X 27*67.6
65-1206XG5-1206X 30.188*76.28
75-12213XGU7300 38*57.2
85-1301XG5-1301X 31.3*71.5
95-1306X5-1306XHS44227.4*50.8
105-1306X-1G5-1306X-1HS44227.4*50.8
115-1309XG5-1309X 28.6*63.96
125-1501XGUN27GHS42025.02*40
135-1502XGUT13HS43226*41.76
145-1303X  25.02*39.8
155-1505XGUN29HS44828.02*52.9
165-1506XGU7300HS48038*57.2
175-1508XGUT12HS43626.03*53.64
185-1510XGUT17HS45429*49
195-1511XGUT20HS47032*61
205-1514X  22.52*34
215-170XG5-170XHS41023.83*34.85
225-2532X  28.6*49
235-260XG5-260XHS16227*52.5
245-273XG5-273X 27*67.6
255-297XG5-297XHS45730.01*52.5
265-297X-1G5-397X-1HS45730.2*52.5
275-3011X HS45328.6*59.9
285-3147XGU6370HS45128.6*60.2
295-350X  27*56.8
305-74XG5-74XHS44127*52.4
315-92XGGPL-6RHS41624.6*34.36
32AM-12R HS44027.04*41.8
33GU2500GU2500 31.25*46
34U730GU7300HS48038*57.2
35U747GU7470 24*66
36K1507  28*55.6
37K1513  26.52*48
38RUJ1776SLGUT13HS43226*41.76
39RUJ1780GUN28HS12420.2*34.7
40RUJ1781SLGUN27HS42025.02*40
41RUJ1786G5-105X 25.4*39.5
42RUJ2016GUT12HS43626.03*53.64
43RUJ2028GUN29HS44828.02*52.9
44RUJ2030GU6200HS43025.4*55
45RUJ2038  27.39*50.95
46RUJ2041GUT20HS47032*61
47RUJ2100GUT17HS45427*49
48RUJ3007  32*68.2
49SB.CA3088.01  30.2*55
50DAEWOODAMAS  25.02*41
51MUSSOREAR  26.52*48
52H-343  25*31.1
网站首页   |  关于我们  |  新闻中心  |  产品展示  |  下载中心  |  联系我们
版权所有:浙江立群汽车配件制造有限公司 宁波镇海临俞工业区河周路2号 浙ICP备13021432号-1