FIG F
ItemProduct No.PrecisionGKN NO.Size/mm
15-345X  30.18/36.5*106.29/107.9
25-303X470 34.92/42.8*126.1/140.4
35-356X  27/36.5*81.7/90.44
45-329X  34.92/49.2*126.22/134.8
55-330X  41.2/49.2*142/148.2
65-2033X522 33.34/25.4*79/54.5
75-2031X508 33.34/25.4*79.22/55.2
85-4016X546 36.5/28.5*108/77.6
95-3012X  36.5/28.6*90.4/60.2
105-5015X557 42.88/33.35*115.06/79.2
11 565 42.88/33.35*140.45/104.2
12W7300  49.2/41.275*148.4/104.4
index   |  about  |  news  |  products  |  Download  |  ContactUs
Copyright: Zhejiang Liqun Automobile Parts Manufacturing Co., Ltd. Ningbo Zhenhai Industrial Zone, Hezhou Linyu Road Zhejiang ICP 00000000