FIG E
ItemProduct No.GMB NO.GKN NO.Size/mm
15-115X HS30839.68*116
25-279X HS33647.62*134.8
35-279X-1 HS33647.62*134.8
45-280X HS33749.2*154.9
55-280X-1 HS33749.2*154.9
65-407X HS33849.2*178
75-407X-1 HS38849.2*178
85-281X HS33449.2*191.9
95-281X-1 HS33449.2*191.9
105-124X HS32458.979*167.58
115-308X HS34855.5*206
index   |  about  |  news  |  products  |  Download  |  ContactUs
Copyright: Zhejiang Liqun Automobile Parts Manufacturing Co., Ltd. Ningbo Zhenhai Industrial Zone, Hezhou Linyu Road Zhejiang ICP 00000000